Aanmelden voor het PensioenLab kan weer! Wil jij de stem van je leeftijdsgenoten vertegenwoordigen in de pensioendiscussie? Wil jij je verdiepen in een pensioenonderwerp en bijdragen aan verbetering? Ben jij geïnteresseerd in pensioenen, niet ouder dan 35 jaar en van november 2017 tot mei 2018 beschikbaar om betrokken te worden bij het onderwerp en je te mengen in de pensioendiscussie?

Lees meer…