De regering biedt ook na 2020 extra steun aan muziekonderwijs. Daarvoor nam de Tweede Kamer een motie aan, na het cultuurdebat van 13 november 2017. Ook nam de Kamer moties aan voor onderzoek naar de ‘niet-bezoeker’, de toegankelijkheid van erfgoed en bibliotheken, en de positie van zelfstandigen in de culturele sector.

Aangenomen moties

Onder meer deze moties werden aangenomen op 21 november 2017:

Ondersteuning muziekonderwijs na 2020:
Motie Asscher (PvdA) en Bergkamp (D66)

Onderzoek naar de ‘niet-bezoeker’:
Motie Bergkamp (D66), Rutte (VVD), Asscher (PvdA) en Dik-Faber (CU)

Toegankelijkheid van erfgoed:
Motie Ellemeet (GL) en Dik-Faber (CU)

Toegankelijkheid van bibliotheken:
Motie Asscher, (PvdA), Rog (CDA), Ellemeet (GL), Bergkamp (D66), Dik-Faber (CU), Kwint (SP)

Over de positie van zelfstandigen in de culturele en creatieve sector:
Motie Bergkamp D66 en Ellemeet (GL)
Motie Ellemeet (GL) en Rutte (VVD)

Aangehouden motie

Diversiteit onder mensen werkzaam in de culturele sector:
Motie Ellemeet (GL) en Bergkamp (D66)

Meer informatie

Stemmingsuitslagen (Tweede Kamer, 21 november)