In deze weken zijn docenten op hun school bezig het programma van volgend jaar op te stellen in een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Maar hoe ziet dat er volgend jaar uit, nu we te maken hebben met Corona? De VLS adviseert op dit moment géén concessies doen voor de inhoud van het PTA in verband met Coronaomstandigheden.

Uiteraard heeft Corona impact op het lesprogramma en PTA wat je wilt maken. Juist voor vakken als muziek waarin het noodzakelijk is elkaar te ontmoeten en samen muziek te maken. Wat volgend schooljaar precies de consequenties zullen zijn is nu echter nog niet te zeggen. Daarom adviseert de VLS pas opnieuw naar het PTA te kijken wanneer eventuele toekomstige Coronamaatregelen van de overheid daartoe aanleiding geven.

Bezoeken culturele instellingen

Het kan zijn dat je in je PTA onderdelen hebt opgenomen die te maken hebben met het bezoeken van culturele activiteiten (bijvoorbeeld bij een vak als CKV). In dat geval is het interessant om de FAQ van het LKCA te bekijken.

Handreikingen schoolexamen

SLO heeft per vak handreikingen opgesteld voor het schoolexamen. De handreikingen zijn bedoeld ter ondersteuning van scholen en vaksecties en hebben geen verplichtend karakter.

SLO handreiking muziek vmbo

SLO handreiking muziek havo/vwo

SLO handreiking kunst algemeen

SLO handreiking Kunstvakken incl. CKV vmbo

SLO handreiking CKV havo/vwo