Cao-partijen hebben gezamenlijk geconstateerd dat de broodnodige investeringen op Prinsjesdag zijn uitgebleven en spreken daarover hun grote teleurstelling uit. Sociale partners constateren daarmee dat er een grote druk ligt op de cao-onderhandelingen.

De vakbonden (waaronder de FvOv) en de cao-delegatie van de VO-raad schoven op 18 september 2019 voor het eerst aan tafel om inhoudelijk te onderhandelen over een nieuwe CAO VO. Op 2 juli 2019 was er al een eerste formele bijeenkomst waar de beide partijen hun inzet voor de nieuwe cao kenbaar maakten en toelichtten. Volgende week worden de besprekingen vervolgd.

Lees meer: Inzet FvOv