Standpunten curriculumherziening PO/VO, ten behoeve van het rondetafelgesprek met de vaste commissie OCW, woensdag 19 april 2017.

Doel van het rondetafelgesprek

  1. inzicht krijgen in het proces/draagvlak van de totstandkoming van de uitkomsten van
    de verdiepingsfase Onderwijs2032;
  2. inzicht krijgen in de verhouding tussen vakoverstijgende vakken in relatie tot
    kenniscomponent;
  3. inzicht krijgen in de inhoudelijke aanpassingen.

Lees hier onze volledige Standpunten ten aanzien van de curriculumherziening PO/VO