De FvOv is van mening dat er in de komende jaren stevig geïnvesteerd moet worden in het onderwijs. De tekorten aan personeel, hoge werkdruk en de aantrekkelijkheid van de sector Onderwijs vragen om meer investeringen in de komende jaren. In de afgelopen tijd is met name het PO in beeld geweest maar ook de andere sectoren kennen hun problemen.

De AOb heeft in de Volkskrant een actieweek voor alle onderwijssectoren aangekondigd in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten (en indirect de Eerste Kamer). Deze acties zullen worden georganiseerd in de week van 10 tot 15 maart (in de week voorafgaand aan de verkiezingen). Op dit moment is nog niet duidelijk waar de acties uit zullen bestaan. De FvOv zal zodra er meer duidelijkheid is over het actietraject bepalen of en op welke manier we daarin zullen participeren.