Minister Slob heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het onderwijs op afstand tijdens de coronacrisis. In deze Kamerbrief gaat hij uitgebreid in op:

  • de opvang voor kinderen van een ouder met een cruciaal beroep;
  • de kwaliteit van onderwijs op afstand;
  • ieder kind in beeld: onderwijs aan kinderen in kwetsbare posities;
  • voorbereiding situatie na de meivakantie.

Kamerbrief