De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties), waar de VLS bij is aangesloten, roept op tot staking op 6 maart! Schrijf nu in!

Voor behoud van onderwijskwaliteit van alle kinderen, tegen bezuinigingen en ontslagen Passend Onderwijs!
Bij deze roepen de bij de FvOv aangesloten verenigingen al hun leden in het PO, VO en MBO op om op 6 maart te staken en om op die dag af te reizen naar de ArenA in Amsterdam. Dit doen we samen met alle onderwijsbonden in Nederland, te weten AOb, AbvaKabo FNV, AVS en CNV Onderwijs. We willen een massaal protest tegen de korting van 300 miljoen euro op Passend Onderwijs laten horen!

Vanaf nu is het mogelijk om hier in te tekenen op bussen vanaf vaste opstapplaatsen maar ook om een bus te boeken voor je hele school (voor minimaal 20 mensen). Wanneer je als lid van de VLS met de bus wilt meereizen moet je een machtigingsformulier downloaden. Dit formulier kun je ingevuld inleveren in de bus. Vervolgens zal in april een bedrag van €15 van je rekening worden afgeschreven (de AOb zal als penvoerder van de acties dit bedrag in april innen).

De VLS vergoedt deze gemaakte kosten, een scan van een bankafschrift kun je opsturen naar info@vls-cmhf.nl. Of stuur een kopie naar VLS, antwoordnummer 731, 7600 WB Almelo. Wanneer je de overige privacygevoelige gegevens weglakt (maar niet naw en je rekeningnummer) wordt dit bedrag aan je overgemaakt.

Daarnaast is het ook mogelijk om met het OV te reizen naar de Arena. Daarvoor vergoedt de VLS de reiskosten op basis van tweede klas tarief met als maximum €15. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen kun je (een scan van) het trein- of buskaartje of een uitdraai van de ov-chipkaart sturen naar info@vls-cmhf.nl met daarin ook je naw-gegevens en rekeningnummer.

Heeft u een collega die nog geen lid is maar dat wel wil overwegen? We vergoeden ook de reiskosten voor hen die zich voor 10 maart als lid aanmelden. Lid worden kan via de website.

De VLS vergoedt niet het gederfde salaris wanneer de werkgever ertoe overgaat om dat in te houden voor de stakingsdag (dat zal lang niet in alle gevallen zo zijn). Wij hebben geen stakingskas, dat zou leiden tot een hogere contributie en daar hebben we als vereniging niet voor gekozen.

Waarom gaan we staken?
De bezuiniging op Passend Onderwijs van 300 miljoen betreft niet alleen het Speciaal Onderwijs! De effecten zijn daar wel het meest voelbaar. De klassen worden groter, de ambulante begeleiding gehalveerd en duizenden mensen raken hun baan kwijt. Met minder mensen moet er meer gebeuren.

Ook het reguliere onderwijs zal direct te maken krijgen met de gevolgen van de bezuiniging. Meer zorgleerlingen moeten worden opgevangen in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs, zonder ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs. Dat betekent voor iedereen een verhoging van de werkdruk en leidt zeker niet tot een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen in de heterogenere klassen. In het mbo zal het leiden tot een toestroom van zorgleerlingen vanuit vso, lwoo en praktijkonderwijs, terwijl daar een mager budget tegenover staat.

Kom je op 6 maart? Laat het ons weten!
Je kunt je nu als staker aanmelden op info@vls-cmhf.nl!

Machtigingsformulier
Aanmelden voor de bus