De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties), waarbij de VLS is aangesloten, roept alle leden uit het primair en voortgezet onderwijs op om op woensdag 6 november, tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting, te gaan staken. Omdat:

– De kwaliteit van het onderwijs wordt bedreigd door een ernstig lerarentekort in het PO en in toenemende mate ook in het VO. Daarnaast is er voor het PO nog steeds sprake van een loonkloof met het VO.
-Voor het PO en VO is er sprake van een onverantwoord hoge werkdruk. In het PO zijn er al stappen gezet in de bestrijding van de werkdruk op basis van extra ter beschikking gestelde middelen. Voor het VO is er tot nu toe niets beschikbaar gesteld en hebben sociale partners een eerste stap gezet met het vrijspelen van 50 uur ontwikkeltijd voor de leraren maar er is meer nodig.
-Tenslotte is een specifieke investering van 90 miljoen euro nodig in de kansengelijkheid van leerlingen in achterstandsgebieden. Scholen in deze gebieden hebben nog meer dan elders grote moeite om goede leraren aan te trekken.

Als sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs hebben we voor deze doelen aandacht gevraagd bij minister Slob in een claim voor een noodpakket ter hoogte van 423,5 miljoen euro.

Op 21 oktober jl. is het door de FvOv en andere bonden gestelde ultimatum verlopen zonder dat er concrete toezeggingen vanuit het kabinet zijn gedaan. Vandaar dat ons niets anders rest dan op te roepen tot staking.

Activiteiten op 6 november
Die dag gaan we niet naar het Malieveld, maar willen we samen met alle stakers de Tweede Kamer via social media overtuigen dat het anders moet. Laat je horen voor minder werkdruk, voldoende collega’s en een fatsoenlijk salaris. Op een beperkt aantal plaatsen organiseren de bonden kleinere en iets grotere manifestaties. Daarnaast organiseren we tijdens deze dag een uitzending waarin we ingaan op de begrotingsbesprekingen en de standpunten van de politieke partijen.

Kijk voor de meest actuele informatie op investeer-in-onderwijs.nl en fvov.nl.

Verdere informatie (PDF)

Met vriendelijke groet,

Remko Littooij, vicevoorzitter VLS
Jilles Veenstra, voorzitter FvOv