Op heel veel scholen in de beide regio’s bleef het schoolplein op 12 september leeg! Maar liefst 11.000 leraren, ondersteuners en schoolleiders hebben de moeite genomen om naar Rotterdam af te reizen. Daar vond de slotmanifestatie plaats van een reeks estafettestakingen die begon in Groningen, Friesland en Drenthe.

Nog eenmaal werd er door alle aanwezigen de claim van het PO-Front ondersteund, een eerlijk salaris voor leraren in het PO. Het wachten is nu op waarmee het kabinet gaat komen op Prinsjesdag.

‘Met de werkdruk en het inlopen van de salariskloof is een eerste stap gezet. Maar ondanks bijvoorbeeld de extra inzet van vakleerkrachten en het verhogen van de lerarensalarissen zijn we er nog niet. De werkdrukmiddelen komen pas in volle omvang in 2021 beschikbaar en er is nog steeds sprake van een salariskloof met het VO. In de komende tijd zullen we ook extra aandacht moeten besteden aan het OOP, zij zijn namelijk ook een belangrijke schakel in het primair onderwijs’, aldus Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv.

Na Prinsjesdag zullen we ons beraden op mogelijke vervolgstappen, afhankelijk van wat er voor het primair onderwijs in het vat zit.

Bekijk de foto’s hier