Op vrijdag 13 april staken duizenden leraren en ander onderwijspersoneel uit het primair onderwijs in de provincies Limburg en Noord-Brabant. In elke provincie wordt een centrale bijeenkomst gehouden, op het Stadhuisplein in Eindhoven en Op de Geer in Sittard. Het PO-Front organiseert de estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. Het is daarom essentieel dat het kabinet meer geld investeert in de lerarensalarissen. Aan het einde van de dag wordt het ‘estafettestokje’ overgedragen aan leraren in Gelderland en Overijssel die op woensdag 30 mei actievoeren.

De partijen van het PO-Front voeren sinds voorjaar 2017 samen actie voor minder werkdruk en eerlijk salaris. Beter salaris is broodnodig om bestaande leerkrachten te behouden en nieuwe aan te trekken. PO-Front eist hier 900 miljoen euro voor, in plaats van de 270 miljoen euro die het kabinet hiervoor overheeft.

Het gat dichten tussen salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is belangrijk om werk in het primair onderwijs aantrekkelijker te maken. Zo is te voorkomen dat de huidige leraren overstappen naar het voortgezet onderwijs, of het onderwijs verlaten. Ook moet de instroom op pabo’s groter worden zodat er in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.

Een eerste resultaat van de acties is het werkdrukakkoord tussen PO-Front en het kabinet, waardoor elke school extra budget krijgt voor werkdrukverlichting. Voor een gemiddelde school van 225 leerlingen is dit 35.000 euro. Op dit moment zijn de schoolteams met de schoolbesturen druk aan het bepalen hoe ze het bedrag optimaal kunnen inzetten.

Het PO-Front bestaat uit de AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV, FvOv, PO in actie en PO-Raad.
Woensdag 30 mei gaat de estafetteactie verder in Gelderland en Overijssel.