Staatssecretaris Sander Dekker legt het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken, om de examenvakken oude- en nieuwe stijl samen te voegen, naast zich neer. De reactie liet ruim twee jaar op zich wachten. Volgens hem ontbreekt hiervoor het draagvlak in het veld, met name in de universitaire wereld. Ook zijn er vraagtekens over de technische uitvoerbaarheid van het advies.

Advies verkenningscommissie niet overgenomen

De Verkenningscommissie Kunstvakken was gevraagd om met een voorstel te komen om de kunstvakken ‘oude’ en ‘nieuwe’ stijl samen te voegen. De commissie adviseerde om vier nieuwe disciplinegerichte kunstvakken in te voeren. Dit voorstel neemt de staatssecretaris niet over. Hij kiest ervoor om de bestaande situatie in stand te houden. Zo behouden scholen de mogelijkheid om te kiezen voor een bredere interdisciplinaire benadering of voor vakspecifiek verdieping.

Meningsverschillen en vraagtekens over advies

Volgens de staatsecretaris waren onder docenten de meningen verdeeld over het voorstel. Ook kreeg het ministerie van OCW negatieve reacties binnen van de universitaire opleidingen. Het College voor Examens (CvE) en Cito achten de technische uitvoerbaarheid van het advies niet onmogelijk, maar bepaalde onderdelen zouden in de praktijk moeten worden beproefd.

Modernisering CKV

Wel heeft de staatssecretaris het advies over CKV van de verkenningscommissie (deels) overgenomen. Op dit moment werkt de Vernieuwingscommissie CKV aan een nieuw examenprogramma voor het vak.

Vervolg

De VLS beraadt zich momenteel over de te nemen vervolgstappen. Uw reactie is van harte welkom via e-mail of via onderstaande reageermogelijkheid.

Download Beleidsreactie staatssecretaris

Download advies Verkenningscommissie Kunstvakken

(Bron: LKCA)