Rapport over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren. De Inspectie van het Onderwijs constateert in haar Staat van het Onderwijs een achteruitgang in het niveau van het Nederlandse onderwijs in de afgelopen 20 jaar op veel gebieden, waaronder cultuuronderwijs.

Lees meer bij het LKCA