In 2016 is het tien jaar geleden dat de stichting Beroepseer is opgericht. In die tien jaar heeft de stichting zich met hart en ziel ingezet om professionals in de (semi-)publieke sector te ondersteunen en te bemoedigen om naar eer en geweten hun werk te kunnen doen.

Nieuwe routes in Onderwijs en Zorg
Het kernidee is collectieve professionele autonomie te organiseren en daarbuiten uitsluitend nog systemen te organiseren die ondersteunend zijn aan goed onderwijs en goede zorg.

Op maandag 6 juni 2016 zullen in De Balie te Amsterdam pioniers René Kneyber (docent, lid van de Onderwijsraad, columnist Trouw) en Jos de Blok (oprichter Buurtzorg) samen met u aan de hand van concrete casussen oplossingsrichtingen formuleren waarmee u zelf in uw eigen organisatie aan de slag kan. Aan denktafels van 10 personen bespreken we deze casussen en aan het eind koppelen we per tafel 1 handelingsperspectief plenair terug aan de zaal.

Het programma (20.30 – 22.30 uur; inloop vanaf 20.15) belooft een inspirerende en activerende avond te worden.

Aanmelden