In de Tweede Kamer is afgesproken om te beginnen met sneltesten in het voortgezet onderwijs. De sneltest is een test om, als iemand besmet is met het coronavirus, snel te zien wie er nog meer besmet is geraakt. Het gaat om risicogericht testen, waarbij iedereen wordt getest die minimaal één lesuur in dezelfde ruimte verbleef als een besmette persoon.

Door leerlingen en onderwijspersoneel uit te nodigen voor een sneltest, kunnen besmettingen vroegtijdig worden opgespoord. Personen met een positieve testuitslag gaan direct naar huis en in quarantaine. Zo kan een uitbraak sneller worden ingedamd.

Lees hier de volledige berichtgeving van het ministerie van OCW