Op dit moment ligt er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor om de AOW–leeftijd sneller te verhogen. De VCP heeft een kritische brief (.pdf) geschreven aan de Kamer aangaande dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is inmiddels als spoedeisend aangemerkt. Dit wetsvoorstel vloeit nog voort uit het regeerakkoord van 29 oktober 2012.

De VCP is van mening dat als dit wetsvoorstel op korte termijn wordt aangenomen, mensen zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op deze snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Lees meer…