De Algemene vereniging schoolleiders (AVS) heeft een enquête gehouden onder 179 schoolleiders. Negen van de tien schoolleiders vinden muziek en sport van groot belang op de basisschool. Het liefst willen ze voor beide vakken vakdocenten aanstellen. In de praktijk moeten ze kiezen.

Bijna acht van de tien schoolleiders geven aan dat het vak muziek hierdoor niet goed verankerd is in het onderwijs. Schoolleiders zien hun rol bij muziek en sport vooral als faciliterend en inspirerend.

AVS
Bron afbeelding