Op 8 februari gaan de basisscholen weer open. In het meest recente protocol van de PO-raad van 4 februari jl. blijft zowel zang als muziek op blaasinstrumenten toegestaan.

Over het toelaten van externe vakdocenten wordt het volgende vermeld: ‘Gezien de huidige ontwikkelingen wordt van scholen gevraagd zeer kritisch af te wegen in hoeverre de aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers en/of (externe) professionals strikt noodzakelijk is. Indien de school besluit externen toe te laten dan zal zij de gezondheidscheck moeten hanteren en de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen toepassen’. De keuzes die scholen en besturen hierin maken kunnen dus verschillen.

Zingen wordt vanaf 13 jaar dringend afgeraden. Zie daarvoor dit bericht.