De uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit gaat de goede kant op, maar de scholen zijn nog niet genoeg betrokken. Daardoor worden nog te weinig kinderen bereikt. Dat concludeert een onderzoekscommissie die de regeling evalueerde in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

De commissie doet zeven aanbevelingen voor de toekomst:
Lees meer…

Download de evaluatie