In een brief aan de vaste Kamercommissie OCW voor het mbo vraagt het Strategisch Beraad Kunstonderwijs (SBK) aandacht voor cultuuronderwijs in het mbo en de MBO Card.

Het SBK, waarin de VLS vertegenwoordigd is, adviseert de vaste Kamercommissie OCW en de minister om een cultureel-maatschappelijk vak te introduceren in het mbo en gelijktijdig de MBO Card te voorzien van een budget, vergelijkbaar met de CKV-Cultuurkaart in het voortgezet onderwijs. De kaart kan dan ingezet worden voor structurele samenwerking tussen onderwijs en culturele en maatschappelijke instellingen. Dit zal ten goede komen aan alle mbo-studenten.

Het SBK reageert hiermee op een brief die minister van Engelshoven op 18 oktober 2019 stuurde aan de Kamer. Het SBK noemt het in zijn brief opmerkelijk dat de minister geen concrete acties noemt om het cultuuronderwijs in het mbo te versterken. In de Burgerschapsagenda mbo 2017-2021 zette zij namelijk wel in op het faciliteren en stimuleren van culturele ervaringen van studenten en docenten binnen het middelbaar beroepsonderwijs, onder meer door introductie van de MBO Card.