Het Strategisch Beraad Kunstvakken heeft gedurende korte tijd een bulletin uitgegeven. Deze zijn hieronder te vinden.

  1. SBK-Bulletin 1, 12 mei 2014
  2. SBK-Bulletin 2, november 2014
  3. SBK-Bulletin 3, december 2014