Graag informeren wij u hierbij over de eerstvolgende bijeenkomst van het Strategisch Beraad Kunstonderwijs (SBK).

Eerste bijeenkomst 2014
Het voorjaarsoverleg vindt plaats op:
Datum:                  12 mei 2014
Tijd:                       17.30 tot 20.30 uur
Locatie:                 LKCA, Kromme Nieuwegracht 66 te Utrecht, zaal 3

Agendapunten

  • Leerlijn SLO
    Wat kan de bijdrage zijn van de kunstvakverenigingen aan de implementatie van de SLO-leerlijn, ermee rekening houdend dat de groepsleerkracht de kunstlessen in de basisschool verzorgt?
  • Modernisering van het vak CKV

Achtergrond informatie
Culturele vorming in het voortgezet onderwijs. Het maken van verbindingen in culturele vorming en burgerschapsvorming. Wiel Veugelers en Jaap Schuitema
Cultuur + Educatie nr 8, Momentopnames CKV1, Eindrapportage CKV1-Volgproject
De kunst van het nieuwe. Vier disciplines, één doel. Advies verkenningscommissie kunstvakken.

Het Strategisch Beraad Kunstonderwijs WIE en WAT
Het Strategisch Beraad Kunstonderwijs wordt ten minste twee maal per jaar georganiseerd (voorjaar en najaar) door de onderwijsvakverenigingen VONKC en VLS en het LKCA, in samenspraak met NBDK en BDD.

Het heeft als doel te informeren en een platform te zijn voor discussie over beleidsmatige en inhoudelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de kunst- en cultuureducatie. Binnenschools en buitenschools, in het basis- en in het voortgezet onderwijs.
Het Beraad speelt daarbij in op de actualiteit, genereert snelle reacties en coördineert mogelijke acties.

Binnen- en buitenring
Om tijdens het beraad slagvaardiger te kunnen opereren, heeft de agendacommissie besloten met een zogenoemde binnen- en buitenring te gaan werken. Voor de binnenring worden die personen en instellingen uitgenodigd die direct bij het agendaonderwerp betrokken zijn. In de buitenring kunnen belangstellenden plaatsnemen. De personen in de binnenring – die dus direct bij een onderwerp op de agenda betrokken zijn – zullen als eersten spreektijd krijgen. Daarna wordt bij zo’n agendapunt de discussie breed getrokken en krijgen alle aanwezigen de gelegenheid te reageren en te discussiëren. Het is de bedoeling dat elk agendapunt afgerond wordt met een actie of als afgedaan beschouwd wordt.

Vier keer per jaar Bulletin
Het BULLETIN van het Beraad komt vier maal per jaar uit. Het beoogt betrokkenen en belangstellenden van het Strategisch Beraad Kunstonderwijs voorafgaand aan elke bijeenkomst te informeren over de thema’s die geagendeerd worden. Om hen vervolgens na afloop te voorzien van een bondig verslag van de besproken onderwerpen.

Hartelijke groet, de agendacommissie,
Wim Majoor – VONKC
Reyer Ploeg – VLS
Piet Hagenaars –voorzitter
Marjo van Hoorn – LKCA
Anneloes Vermeulen – LKCA