De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Wat zijn de plannen van de verschillende politieke partijen voor het onderwijs en het jeugdbeleid? En wat willen de onderwijsinstellingen, van het primair onderwijs tot en met de universiteiten, aan de gemeentelijke politiek meegeven als het gaat om thema’s als gelijke kansen voor leerlingen en studenten, het lerarentekort en een leven lang ontwikkelen?

Praat mee op het Gemeentelijk Onderwijsdebat dat Zadkine en de Stichting van het Onderwijs op 8 februari organiseren. Paul Rosenmöller (voorzitter Stichting van het Onderwijs) en Philippe Raets (voorzitter CvB Zadkine) nodigen iedere betrokkene bij de onderwijssector van harte uit. Leerlingen en studenten zijn van eveneens harte welkom!

Actuele onderwijsthema’s
Tijdens het onderwijsdebat gaan lokale politici, schoolleiders, leraren en studenten met elkaar in gesprek over de rol die gemeenten spelen en zouden moeten spelen bij actuele onderwijsthema’s, zoals de aansluiting tussen zorg, opvang en onderwijs en het voorkomen van uitval en thuiszitten. Ook de thema’s aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, het onderwijsachterstandenbeleid en onderwijsaanbod aan kwetsbare groepen en herstarters komen aan bod.

Meld u alvast aan!
Het debat vindt plaats op donderdag 8 februari van 15.00 tot 17.00 uur bij Zadkine/Hofplein Rotterdam (Benthemplein 13).
U kunt zich hier aanmelden. De uitnodiging en het programma volgen zo snel mogelijk.