Als kinderen en jongeren dreigen uit te vallen in het reguliere onderwijs, kunnen onderwijszorgarrangementen (OZA’s) voorkomen dat ze thuiszitter worden en helpen hen terug te brengen naar het onderwijs. In de OZA’s worden zorg en onderwijs gecombineerd met de bedoeling dat een kind of jongere weer voldoende welbevinden en zelfvertrouwen krijgt om weer aan het onderwijs deel te nemen.

Lees het volledige bericht op de website van de Onderwijsinspectie.

Op 1 november is door de ministeries van OCW en VWS een internetconsultatie gestart over het Experiment Onderwijszorgarrangementen.

Heb je hiervoor interesse? Kijk voor meer informatie en deelname op de website van de Rijksoverheid.