Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een rekentool voor de werkdrukmiddelen PO (download in excel) voor aankomend schooljaar beschikbaar gesteld.