131217 alkwinNa veel positieve geluiden over de afgelopen regiobijeenkomsten gehoord te hebben, kregen we de mogelijkheid om het Alkwin Kollege in Uithoorn te bezoeken. Het thema bandopdrachten en gamification stond bij deze bijeenkomst centraal.

Hoe kun je op een effectieve manier een groep laten musiceren die weinig tot geen instapniveau heeft? Het zal een vraag zijn waar menig muziekdocent zijn hoofd over breekt. Docent Gert-Jan de Bruin heeft ons in een praktijksituatie op enthousiaste wijze laten zien hoe je in een aantal lessen al een behoorlijk niveau kan halen. In het zogenaamde AKKU-uur (een extra muziekuur) krijgen leerlingen de kans om een instrument te kiezen of te gaan zingen. Zo’n twaalf leerlingen uit de eerste en tweede klas gaven een demonstratie van hun versie van Soul Sister van de band Train. Met een beperkt aantal akkoorden kun je al snel een bandje vormen, was het advies. Begin met een simpele basis, splits waar nodig de akkoorden op en bedenk op allerlei andere manieren een basis waarmee iedereen uit de voeten kan.

Ook na de eerste twee leerjaren wordt er op deze school veel in bands gespeeld. Het filmmateriaal van de muzieklessen in de bovenbouw bewees het nut van de extra uren muziek. Leerlingen die zonder ervaring beginnen in de brugklas, laten in hogere leerjaren zien dat ze hun instrument beheersen. Boeiend was de conversatie tussen de aanwezige docenten over dit extra muziekuur met als hamvraag: “Waarom wordt het op deze school wel gefaciliteerd en niet bij ons?” Hierin zijn ongelooflijk veel variaties mogelijk. Eén ding is duidelijk: Wees creatief!

Het tweede onderwerp van de middag was ‘Gamification’ in het onderwijs: spelvormen waarin je je muzieklessen kunt verpakken. Zeer interessant was de speelse manier waarop werd uitgelegd hoe je de combinatie maakt tussen boomwhackers, puzzels, draadjes, plaatjes, een geplastificeerde uitleg, filmmateriaal en een schema met een behoorlijk doordachte puntenuitleg. Het doel: leerlingen van de eerste tot de laatste minuut boeien met een spelvorm die uitdaging geeft, waarbij ze tegelijk de muziektheorie leren in een praktische vorm. Uiteraard wilden de aanwezige muziekdocenten de proef op de som nemen. De groepen werden gemaakt en er ontstond meteen een felle competitie! Het spel werkte duidelijk en ik heb grote waardering voor de manier waarop dit gemaakt is. Toch moeten er tientallen uren voorbereiding zitten in deze spelvorm die ongeveer drie lessen bestrijkt. Ik hoop persoonlijk dan ook dat er ooit een methode verschijnt met dit soort opdrachten…

Tijdens de afsluitende borrel waren we het erover eens dat we deze bijeenkomsten in stand willen houden. Het lesmateriaal willen we voortaan delen en nieuwe ideeën krijgen een platform in de vorm van een gezamenlijke Google+ omgeving.

Bert Noordenbos