Regelmatig organiseren leden van de VLS regiobijeenkomsten. Deze kleinschalige bijeenkomsten vinden op een doordeweekse middag plaats. De gastheer of gastvrouw van de school stelt een interessant programma samen en muziekdocenten uit de regio (of daarbuiten) zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Vanwege de kleinschaligheid is er ook voldoende gelegenheid voor uitwisseling: neem dus zelfgemaakt lesmateriaal mee. Naast de onderwerpen die per bijeenkomst verschillend zullen zijn krijgt u een kijkje in de keuken van andermans school en muzieklokaal.

Historie
In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw organiseerde de VLS al eerder regiobijeenkomsten. In verschillende regio’s werden zogenaamde ‘kringen’ gevormd, meerdere malen per jaar ontmoetten leden van zo’n kring elkaar op een van de scholen in de regio. Een verslag van zo’n bijeenkomst werd in het tijdschrift Muziek & Onderwijs gepubliceerd. Anno 2013 hebben veel docenten nog steeds de behoefte om informatie met vakgenoten uit te wisselen en eens te kijken hoe het er op andere scholen aan toe gaat. Dat is ook de reden dat de VLS als vakvereniging dit oude concept uit de ijskast gehaald heeft en in een nieuw eigentijds jasje heeft gestopt.

Vrij vragen
Wilt u graag naar een regiobijeenkomst komen, maar moet u werken en kunt u geen vrij krijgen? Op basis van de CAO VO (artikel 15.5 lid 2) heeft u recht op betaald verlof voor het deelnemen aan een cursus van de VLS voor zover een omzetting van het werk niet mogelijk is. U kunt daarvoor een verzoek tot verlof bij de werkgever indienen onder verwijzing naar dit CAO-artikel.