Woensdag 30 oktober heeft de eerste VLS regiobijeenkomst plaats gevonden. Hieronder volgt een verslag van de bijeenkomst.

131030 bogermanOm 13.30 uur werden we (ongeveer 20 muziekdocenten) in de kleine aula van het CSG Bogerman in Sneek ontvangen door muziekdocent Anne Oosterhaven. Hij liet ons zijn muziekstudio zien, een werkplaats waar leerlingen tijdens en na schooltijd kunnen repeteren. Ook repeteren zijn drie orkesten en koor daar. Ondanks dat er die middag voor de leerlingen van de school (en dus ook voor veel orkestleden) een beroepsoriëntatie buiten school was, waren toch bijna alle leden van de orkesten aanwezig en kregen de deelnemers van de regiobijeenkomst een kijkje in de keuken van de orkesten van het Bogerman. De dag begon met een mini-concert van het onderbouworkest: de Bogy’s.

De bijeenkomst vervolgde zich in het muzieklokaal. Het muzieklokaal was uitgerust met computers en keyboards. In het eerste deel kwam de digitale leeromgeving ter sprake waar tijdens de muzieklessen op het Bogerman veel mee wordt gewerkt. Ook werd de situatie op ICT-gebied van de andere aanwezige scholen besproken en werden ideeën uitgewisseld. Wat doe je met mobieltjes, iPads en computers in de klas? Welke apps en programma’s gebruik je?

Na een korte pauze en een mini-concertje van het Bogerman Kamerorkest en de Bogerman Big Band kwam het tweede onderwerp aan bod: de orkesten. Al snel werd het onderwerp breder getrokken en kwamen alle buitenschoolse muziekactiviteiten ter sprake. Waar de ene school een orkestcultuur heeft met veel blazers wordt op andere school juist gesproken van een bandjescultuur. De vraag “Hoe doen jullie dat dan met …” werd veelvuldig gesteld. Naast orkesten werden ook schoolbands, muziekplusklassen, kerstproducties en open podia besproken.

131030 bogermanNiet op elke school bleek er een bloeiende muziekcultuur te zijn. Een aantal collega’s merkten op dat op hun school het vak muziek steeds minder uren toebedeeld krijgt. Waar soms wel van alles op school was, werd dit de laatste jaren juist afgebouwd. Een zorgelijke constatering. Een ander probleem waar bijna iedereen wel mee kampte was het roosteren van zo’n activiteit als een schoolband, koor of orkest. Dit komt bijna in alle gevallen neer op het moment dat de andere lessen zijn afgelopen, dus ver na schooltijd. Ook kwam het probleem ter sprake van dat er tijdens een koor, band of orkestuur ook andere lessen gepland worden waardoor leerlingen niet aanwezig kunnen zijn. Op de bijeenkomst brachten een aantal collega’s ook oplossingen hiervoor in. Zo bleek dat voor een aantal problemen waarmee je op school kampt een andere school soms al een goede oplossing gevonden heeft.

Behalve de vele uitwisselingen van ervaringen heeft de bijeenkomst concreet drie zaken opgeleverd:
– Het oprichten van een besloten Facebook-groep voor uitwisseling onder de aanwezigen.
– Het voornemen tot het oprichten van een interscholair festival voor schoolorkesten in de regio.
– Het jaarlijks voortzetten van deze bijeenkomst in de regio, want er waren te veel interessante onderwerpen die zijn blijven liggen. Ook is het voornemen om bij het gekozen onderwerp dan nog verder de diepte in te gaan.

Het was een zeer geslaagde, inspirerende en zinvolle middag die volgend jaar zeker een vervolg gaat krijgen op de school van een van de deelnemers.

Erik Bogers