Hieronder vind je de regio-indeling van het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO bij primair onderwijs) en Decentraal CAO overleg (bij voortgezet onderwijs). Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-VO of de CAO-PO op instellingsniveau wordt door de werkgever gevoerd met de Centrales voor Overheidspersoneel. De CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het DGO.

Werkgevers in voortgezet of primair onderwijs die DGO willen voeren, dienen voor wat betreft FvOv/CMHF contact op te nemen met de regio-onderhandelaars zoals die hieronder per regio staan vermeld. Ook leden van FvOv/CMHF-verenigingen die informatie over DGO- zaken willen, kunnen dat uiteraard doen! Alle onderhandelaars treden bovendien op als FvOv/CMHF-MR-steunpunt .
In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega’s van de UnieNFTO, ook FvOv/CMHF.

Regio-indeling DGO 2015