Op grond van artikel 14.1, lid 6 CAO VO 2014-2015 kan een werknemer die een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ontvangt, ook in 2016 in bepaalde gevallen aanspraak maken op een fiscaal vriendelijke regeling. Een deel van de eindejaarsuitkering wordt daarbij geruild met de reiskostenvergoeding.

Deze ruil van brutoloon (de eindejaarsuitkering) voor een netto-vergoeding (voor reiskosten) is voordelig voor de werknemer.
De werkgever brengt je als het goed is op de hoogte van deze regeling en de procedure die je moet volgen om ervoor in aanmerking te komen. Zo niet, vraag dit dan na bij de personeelsadministratie.