In het nationaal onderwijsakkoord van najaar 2013 is een speciale paragraaf over regeldruk opgenomen. Inmiddels is Regeldrukagenda 2014-2017 verschenen, waarin onder meer aanleiding van en oplossing voor de regeldruk zijn genoemd. Een commissie onder leiding van de minister en de staatssecretaris heeft een lijst met verbeterpunten opgesteld.

Namens de FvOv zijn Henry van Bergen, vice-voorzitter, Sandra Roelofsen en Jan van den Dries, beide bestuurder/onderhandelaar, de gesprekspartners. Voor po, vo en bve moet dat leiden tot minder regels, tot zinnige regels, tot begrip en tot rust in de school. Vooral lesgevers moeten dat gaan merken.