Minister Bussemaker komt medio 2016 terug op de motie over een overkoepelend referentiekader cultuureducatie. Dat meldde zij op 27 oktober in de Tweede Kamer, op aandringen van PvdA en VVD. Op 1 oktober gaf de minister al een eerste schriftelijke reactie.

In juli 2015 drongen de fracties PvdA en VVD er bij de minister op aan om met een referentiekader voor cultuureducatie te komen. In tegenstelling tot wat de minister voor ogen heeft met een referentiekader, namelijk een verzameling bestuurlijke afspraken, zien de fracties het kader vooral als een ambitieuze visie van de minister op de inhoudelijke doelen van cultuureducatie; wat zou elk kind beleefd en gedaan moeten hebben? Daarna volgt volgens hen pas de vraag hoe je dat tot stand brengt en wat de taakverdeling is tussen de verschillende partijen, van lokale overheden tot culturele instellingen en onderwijs. Lees meer…