In de aan onze FvOv-leden gestuurde uitleg van de loonafspraak staat helaas dat er over 2016 een loonsverhoging van 3,8% met ingang van 1 juli zal worden doorgevoerd (en in de vorm van een eenmalige uitkering over de eerste helft van het jaar). Dat moet echter 3,0% zijn! De 0,8% is al verwerkt in de salaristabellen in 2015.
Per saldo vindt er over 2015 en 2016 een loonsverhoging plaats van 5,05%.