Met het wetsvoorstel Invoering Lerarenregister worden de wensen van de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties), een van de vijf lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie, ten aanzien van het Lerarenregister, grotendeels ingewilligd. Het wetsvoorstel voorziet in een duidelijke afbakening van het beroep leraar, met een bijbehorende set heldere bekwaamheidseisen.

Dit wetsvoorstel geeft de leraar de zeggenschap om zijn werk goed te kunnen doen en vormt daarmee een belangrijke basis voor de professionele dialoog op schoolniveau tussen schoolleiding en leraren. Lees meer…