Verbetering van de kwaliteit en kansengelijkheid in het onderwijs vraagt om structurele aandacht. Een betere benutting van kennis kan een belangrijke bijdrage leveren aan onderwijs dat werkt voor alle leerlingen en studenten. De Onderwijsinspectie signaleert al geruime tijd dat beschikbare kennis nu niet optimaal wordt gebruikt voor het verbeteren van onderwijs op scholen, instellingen en opleidingen. Dit geldt voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot het wetenschappelijk onderwijs, al is de problematiek in iedere onderwijssector net verschillend.

Om deze reden heeft het ministerie van OCW de Galan Groep opdracht gegeven voor een verkenning. Begin februari kwam het rapport uit: ‘Omwille van goed onderwijs, verkenning scenario’s kennisinfrastructuur onderwijs’.

In de verkenning worden drie scenario’s geschetst voor versterking van de kennisinfrastructuur:

  1. zet in op de regio;
  2. landelijk kennis bundelen en ontsluiten;
  3. thematisch innoveren.

Volgens de Galan Groep vraagt uitvoering van een van deze scenario’s om gerichte, structurele investeringen tussen de 70 en 85 miljoen euro per jaar.

Klik hier om het rapport ‘Omwille van goed onderwijs’ en de bijbehorende Kamerbrief d.d. 05-02-21 te downloaden