Rapport over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren. Dit rapport van de Onderwijsinspectie is op 10 april 2019 uitgereikt aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Inspectie van het Onderwijs concludeert in De Staat van het Onderwijs 2019 dat het Nederlandse onderwijs gemiddeld nog op niveau is. Maar de ontwikkelingen waar de Inspectie van het Onderwijs in de voorgaande jaren al aandacht voor vroeg – zoals teruglopende leerlingprestaties, ongelijke kansen en segregatie – dreigen zich mede onder druk van een ongelijk verdeeld lerarentekort te verdiepen. Om alle leerlingen en studenten een stevige basis mee te geven en te zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, zal de onderwijssector nu focus moeten aanbrengen en heldere keuzes moeten maken over gezamenlijke doelen en ijkpunten. Daarnaast moet het onderwijs beter evalueren wat de effecten zijn van de vele experimenten.

De hoofdlijnen zijn de belangrijkste bevindingen die we terugzien in het onderwijsstelsel. Dit deelrapport is het eerste hoofdstuk uit het rapport De Staat van het Onderwijs 2019 | Onderwijsverslag over schooljaar 2017/2018.