Beste leden,

Zoals al in de laatste nieuwsbrief aangekondigd bieden we u als lid niet alleen de mogelijkheid om tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten uw vragen en opmerkingen over het Nationaal Onderwijsakkoord te delen, ook vragen we u om een oordeel. U wordt van harte uitgenodigd om uw mening over het akkoord per e-mail bekend te maken bij het bestuur via remkolittooij@vls-cmhf.nl tot uiterlijk 6 oktober.

Er is sinds het bekend worden van het akkoord al op veel scholen en door verschillende partijen over het akkoord gesproken in meer en minder genuanceerde termen. Het bestuur van VLS legt het principeakkoord positief aan u voor.
We realiseren ons dat er veel in het akkoord nog vaag is. Daar is weinig aan te doen: het overleg over de uitwerking van de afspraken moet per sector (PO, VO, MBO, HBO en WO) in de cao’s zijn plaats krijgen. Wij hebben er vertrouwen in (de werkgevers zijn via de Stichting van het Onderwijs ook ondertekenaar van het akkoord) dat we hierover tot goede afspraken kunnen komen.
Daarnaast is het natuurlijk zo dat de inhoud van het akkoord niet hemelbestormend is. Gezien de situatie van de overheidsfinanciën is het ook niet realistisch te veronderstellen dat dit heel anders had gekund. Wat ons betreft wegen de positieve kanten van het akkoord op tegen de status quo zonder akkoord.
Voor nadere toelichting op het akkoord en het standpunt van de FvOv verwijs ik u naar de website van VLS en FvOv.

Het bestuur ziet uit naar uw reacties.

Muzikale groet,
Remko Littooij
vicevoorzitter, secretaris