De Raad voor Cultuur ziet cultuureducatie als een vormende taak van het onderwijs van de toekomst. Ontwikkeling van doorlopende leerlijnen, versterking van deskundigheid van leerkrachten en toetsing door de Onderwijsinspectie kunnen cultuureducatie een kwaliteitsinjectie geven, aldus de raad in het advies Agenda Cultuur aan minister Bussemaker.

Ook stelt de raad dat er overal een minimumaanbod moet zijn van cultuurparticipatie en –educatie.

Cultuureducatie onderdeel vormend onderwijs
De Raad voor Cultuur adviseert om cultuuronderwijs een onderdeel te maken van de vormende taak van het onderwijs van de toekomst. Daarbij kan aangesloten worden bij het traject rondom Onderwijs 2032.

Verankering cultuureducatie op school
Om cultuureducatie nog beter te verankeren in het onderwijs, pleit de raad voor: lees meer…