VLS en VONKC  stelden ter nadere uitwerking van het voorlopig protocol-vo een aantal specifieke vragen aan Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs. Deze Q&A wordt regelmatig bijgewerkt.

Tijdelijk voorrang onderwijspersoneel

Per 21 september is er tijdelijk prioriteit voor testen op COVID-19: zie het bericht bij FvOv
Ter informatie bij twijfel over thuisblijven of naar school of werk gaan? Gebruik de Beslisboom-12plus

Protocollen en servicedocumenten voor het onderwijs

Omwille van eenduidigheid van de verstrekte informatie, baseert Voion zich uitsluitend op informatie van het RIVM. Alle onderstaande informatie is te terug te vinden op de website van het RIVM en is in lijn met:

Op een aantal punten laten de protocollen ruimte voor interpretatie. Sowieso zullen scholen onderling verschillen in de implementatie. Dat doet er minder toe dan het doel dat gediend moet worden; dat is het voorkomen van besmetting met het coronavirus. Hou dit doel voor ogen en zorg dat je weet welke besmettingsroutes je moet verhinderen of moet vermijden. Doe verder je voordeel met deze Q&A.

De vragen en antwoorden

Is het toegestaan om te zingen in een klas?
Zie dit bericht voor de laatste update.

Mag er muziek worden gemaakt in aparte cabines?
Musiceren in aparte cabines is mogelijk. Ten aanzien van hygiëne geldt dat na ieder gebruik oppervlakken waarop het Coronavirus kan neerslaan of worden afgezet, worden gereinigd en dat de cabine, analoog aan het regime van een klaslokaal tussen gebruikers wordt geventileerd (volledige doorspoeling van de ruimte met ‘schone’ lucht).

Moeten docenten vooral met hun handen op de rug staan en de leerlingen mondeling aanwijzingen geven?
Nee. 1,5 meter afstand kan je beschouwen als een beschermende maatregel van de eerste categorie, zonder hulpmiddelen voorkomen van besmetting.
Als je geen 1,5 meter afstand kan houden heb je in principe drie opties:

  1. Afzien van de beoogde activiteit of
  2. Terugvallen op een beschermende maatregel van een lagere categorie, bijvoorbeeld een ‘kuchscherm’ zoals bij kassa’s, balies en terrassen zijn geplaatst. Maak bijvoorbeeld een verrijdbaar scherm dat tussen de leerling en docent geplaatst kan worden.
  3. Als ook dan niet mogelijk is terugvallen op een beschermende maatregel van een nog lagere categorie, bijvoorbeeld een gelaatsscherm dragen.

Handen wassen
We wassen onze handen vaak en goed (40 – 60 sec.). Zie RIVM en dit verhelderende filmpje waar Voion ons op attendeert.

Waaraan moet een schoonmaakmiddel voldoen?
Het coronavirus wordt met water en zeep gedood. Het coronavirus desintegreert in een basische oplossing, daarom werkt allesreiniger ook goed als schoonmaakmiddel en ontsmettingsmiddel. Je zou m.b.t. coronavirus kunnen zeggen dat je al desinfecteert met zeepsop of allesreiniger.

Welke ‘schoonmaakmiddelen’ voldoen juist niet?
Alles dat anders is dan zeepsop of allesreiniger werkt minder goed. Zie RIVM.

Water en zeep
(bron: RIVM)

Op alles dat door een besmettelijk persoon wordt aangeraakt, kunnen virusdeeltjes achterblijven. Dan is de vraag hoe groot de kans is dat iemand door aanraking van die besmette oppervlakten, zelf ziek wordt. Volgens het RIVM is die kans niet groot, maar niet uit te sluiten. Zie RIVM.

Iets vastpakken
(bron: RIVM)

Wat houdt ‘met regelmaat schoonmaken’ in bij het gebruik van instrumenten?
Schoonmaken zo vaak als nodig is (maat) om besmetting te voorkomen (regel).
Dit impliceert dat een oppervlak dat door iemand (zijnde niet een leerling) is aangeraakt, schoongemaakt moet zijn voordat iemand anders (zijnde niet een leerling) het oppervlak aanraakt. Dit geldt dus ook voor werkplekken en instrumenten die in lokalen worden aangeraakt (door niet-leerlingen).

Waarmee maak je instrumenten schoon?
Ongeacht wat het is, dient het betreffende voorwerp schoongemaakt te worden met bij bijvoorbeeld vochtige schoonmaakdoekjes (water en zeep, allesreiniger).

Doekjes: wegwerp, wasbaar?
Vanwege logistieke overwegingen verdienen wegwerpdoekjes de voorkeur, tenminste als ze een keer worden gebruikt en daarna meteen worden weggegooid.

Hoe lang kan het COVID-19-virus overleven op voorwerpen/ instrumenten?
Dat is vooralsnog onduidelijk, per type oppervlak varieert dat van uren tot dagen. (zie hierboven: Kan ik ziek worden van het nieuwe coronavirus als ik ergens spullen of oppervlakken aanraak of vastpak?)