Op 14 december jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het (basis- en) voortgezet onderwijs vanaf woensdag 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021 voor bijna alle leerlingen dichtgaan. Voor die leerlingen waarvoor de school dicht is, wordt online onderwijs aangeboden.

Het kabinet heeft een aantal uitzonderingen benoemd:

  • Leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, volgen het onderwijsprogramma op school;
  • Voorexamenleerlingen kunnen naar school voor de afname van schoolexamens.
  • Kwetsbare leerlingen komen naar school voor onderwijs of opvang. De school bepaalt – waar nodig-samen met de gemeente welke leerlingen in deze categorie vallen.
  • Beroepsgerichte lessen in het vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vinden opschool doorgang.

Voor deze groepen leerlingen geldt onderstaand protocol, waarmee het onderwijs op school vorm wordt gegeven.

NB. De combinatie van kwetsbare leerlingen, het continueren van het beroepsgericht onderwijs en het fysieke onderwijs voor eindexamenklassen maakt dat een groot deel van de leerlingen van deze scholen naar school zal blijven gaan. Hierdoor kunnen scholen voor praktijkonderwijs en vso besluiten om in z’n geheel fysiek geopend te blijven voor al hun leerlingen. Dit is een beslissing van het bevoegd gezag.

Protocol van de sociale partners: onderwijs tijdens corona