Met ingang van 1 april 2015 wordt Jantien Westerveld directeur Muziek en Onderwijs. Haar taak is uitvoering te geven aan de Handreiking Muziekonderwijs, die is opgesteld door de gelijknamige commissie. De handreiking vormt de basis van de impuls Muziekonderwijs die in het najaar van 2014 door Minister Bussemaker van het ministerie van OCW samen met Joop van den Ende en het Oranje Fonds is aangekondigd.

Jantien Westerveld is musicus en bedrijfskundige. Sinds augustus 2007 is zij als directeur-bestuurder verbonden aan Muziek- en Dansschool Amstelveen. Jantien Westerveld heeft jarenlange ervaring zowel op het gebied van muziekonderwijs in het basisonderwijs als van muziekonderwijs in de vrije tijd. Zij combineert deze ervaring met haar vernieuwende inzichten op bedrijfskundig gebied.

De projectdirecteur Muziek en Onderwijs wordt aangestuurd vanuit het Platform Ambassadeurs voor Muziekonderwijs, dat bestaat uit vertegenwoordigers uit de wereld van onderwijs, docentopleidingen en muziek, media, bedrijfsleven en openbaar bestuur.