Vanaf 1 januari 2016 gaat het project Versterking Medezeggenschap met een aantal activiteiten door. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het project slechts anderhalf jaar zou duren. Het ministerie van OCW heeft echter aangegeven nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning, en de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen per 1 augustus 2016, betekenen dat het de bewindslieden menens is met medezeggenschap in het onderwijs. Lees meer…