De rol van de medezeggenschap in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs benadrukte dat op het WMS congres dat woensdag 7 november plaatsvond in de ReeHorst in Ede. Meer transparantie van besturen over het beleid en vooral over de besteding van de middelen is hard nodig. Instemmingsrecht voor de medezeggenschapsraad op het meerjarig financieel beleid komt er dan ook aan. Daar kunnen veel raden de nodige ondersteuning bij gebruiken. Slob maakte tijdens het congres bekend dat het project Versterking medezeggenschap nog een jaar doorgaat en mogelijk nog langer.

Lees meer…