Op donderdag 8 januari 2015 zullen de kunstvakverenigingen gezamenlijk een studiedag houden voor docenten Kunst algemeen van zowel havo als vwo. De studiedag zal plaatsvinden in Utrecht in cursus- en vergadercentrum Domstad. De dag begint om 9.30 met een inloop. Het programma start om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 15.45 uur, waarna er nog gelegenheid zal zijn om na te praten met elkaar.

Programma

Het dagprogramma zal starten met twee plenaire lezingen:

  • de eerste gaat over Film als kunstdiscipline, door Kevin Toma;
  • de tweede lezing zal kunstfilosofisch van aard zijn: Het Metamodernisme, door Robin van den Akker en Tim Vermeulen.

Na de lunch zullen er diverse workshops gegeven worden:

  • filmanalyse door Lazlo en Dylan Tonk;
  • muziekanalyse;
  • drama-analyse door Piet Spee;
  • dansanalyse, door Wieneke van Breukelen;
  • workshops met een vakdidactische inslag bv. het maken van toetsen door o.a. Ingrid Habets.

Voor deze middagworkshops ontvang je na aanmelding voor de studiedag een keuzeformulier waarin je je voorkeuren kunt aangeven.
Zodra er meer bekend is over de sprekers/workshopleiders wordt deze informatie hier geplaatst.

Scholing CAO VO

Over scholing en de vergoedingen hiervoor is in de CAO-VO een duidelijke afspraak gemaakt. Die luidt als volgt;

Artikel 17.5. Persoonlijk basisrecht in geld

  1. Een leraar heeft per schooljaar ten minste recht op 600 euro voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. Hij kan dit gebruiken voor alle vormen van deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. Het budget kan ook aangewend worden voor activiteiten in het kader van het lerarenregister.
  2. Een leraar beslist zelf hoe hij dit budget inzet. Het budget kan uitsluitend worden ingezet voor opgedragen professionaliseringsactiviteiten als de werknemer daarmee instemt.

Meer informatie vind je hier.

Kosten

VLS leden betalen 50 euro, niet-leden betalen 130 euro.
VLS studentleden betalen 17,50 euro entree, studenten die geen lid zijn betalen 80 euro.

Aanmelden is mogelijk via onze collega’s van VONKC en kan tot uiterlijk 22 december 2014.