Cultuur verrijkt het onderwijs en verdient een vaste plek in het curriculum van elke basisschool. Daarom zet het Fonds voor Cultuurparticipatie zich met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te verbeteren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie geeft in haar Jaarbericht cultuureducatie een overzicht van de tot nu toe verrichte activiteiten in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, en kijkt vooruit naar 2015.