De AVG stelt dat persoonsgegevens -waar online lessen ook onder vallen- alleen verzameld en verwerkt mogen worden voor een ‘welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel’. Bij online lessen is dit doel helder: het overbrengen van lesstof. De eventueel opgenomen beelden mogen dus op grond van de AVG alleen hiervoor gebruikt worden en niet voor bijvoorbeeld functionerings- en beoordelingsgesprekken, afhandeling van klachten etc.

Scholen zijn volgens de wet verplicht informatiebeveiliging en privacy (IBP) te regelen. Je werkgever heeft dus de verantwoordelijkheid om er -in alle redelijkheid- alles aan te doen om de privacy van personeel en leerlingen te beschermen. Enkele tips die daarbij kunnen helpen:

  • zorg dat helder is wie aanspreekpunt is voor vragen rond gegevensbescherming en privacy, elke onderwijsinstelling moet een functionaris gegevensbescherming hebben
  • zorg dat deze persoon betrokken is bij alle keuzes die gemaakt worden (Aanvullende informatie op Aanpak IBP en ibp@kennisnet.nl)
  • informeer ouders en voorzie zowel hen als de leerlingen van praktische informatie zoals bijvoorbeeld over veilig inloggen
  • maak afspraken dat opnemen van lessen niet is toegestaan en uitsluitend de leerlingen de lessen mogen volgen
    gebruik een betrouwbare tool en wees terughoudend met gratis tools
  • beperk de inbreuk op privacy zoveel mogelijk: kies een rustige plek, vervaag je achtergrond, zorg dat er in principe geen leerlingen in beeld komen en zorg dat de camera van jou of de leerling uit gaat als er te veel gevoelige, persoonlijke informatie in beeld komt.

Online lesgeven betekent dat er in het kader van de AVG persoonsgegevens verwerkt worden. Dit mag alleen als er een gerechtvaardigd belang is om dit te doen en er geen redelijk alternatief is.

In de praktijk zal het zo zijn dat het kunnen verzorgen van onderwijs aan de leerlingen/studenten zwaarder weegt dan het recht op privacy van de leraar/docent.

Jouw werkgever kan het streamen van lessen dus niet zomaar van je vragen.
Als leraar/docent kun je individueel bezwaar maken tegen het streamen van jouw lessen (bedoeld voor thuiszittende leerlingen). Als je dit doet moet opnieuw bekeken worden of de inzet van een camera in jouw specifieke geval gepast is. Samen kan bekeken worden of er andere manieren denkbaar zijn om het doel van de lessen te bereiken zonder de inzet van de camera.