Praktijkgericht onderzoek door muziekdocenten staat nog in de kinderschoenen. Een onderzoekende houding, kritisch en open over het eigen handelen als docent, is echter de toegangspoort tot een succesvolle en effectieve onderwijspraktijk. Graag nodigen wij u uit voor een studiemiddag over praktijkonderzoek in muziekonderwijs en andere kunstvakken, op zaterdag 19 september 2015 in Utrecht (bij LKCA).

Aanleiding voor deze studiemiddag vormt het essay over praktijkgericht onderzoek door muziekdocenten dat Thomas De Baets (docent/onderzoeker muziekpedagogiek LUCA School of Arts/KU Leuven) en Luc Nijs (musicus, docent en onderzoeker IPEM, Universiteit Gent) onlangs publiceerden in Cultuur+Educatie. In dit essay nodigen De Baets en Nijs muziekdocenten uit hun persoonlijk onderzoek uit te laten groeien tot degelijk wetenschappelijk onderzoek, en zo een brug te slaan tussen wetenschap en onderwijspraktijk. Vanuit hun eigen praktijk- en onderzoekservaring, argumenteren ze dat praktijkonderzoek een bijzondere sleutel is tot verdere professionalisering.

Tijdens de studiemiddag wordt het artikel met beide auteurs besproken en wordt er vooral ook aan de hand van praktijkvoorbeelden gekeken hoe praktijkonderzoek wordt gedaan en hoe je zelf dit onderzoek kunt doen. De studiemiddag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in praktijkgericht onderwijsonderzoek in muziek en andere kunstvakken.

Met deze studiemiddag wil het LKCA de interactie tussen onderzoekers, leraren, lerarenopleiders en studenten stimuleren. Voorbeelden uit de praktijk, de visie van een onderzoeker maar bovenal de dialoog tussen alle aanwezigen, zijn de ingrediënten van wat een boeiende middag zal worden.

Meer informatie
Datum en tijd: zaterdag 19 september 2015, van 14:00 tot 17:00.
Plaats: LKCA, Kromme Nieuwegracht 66, Utrecht.
U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk.

Meer informatie
Meld u nu aan