In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is op verzoek van het ministerie van OCW een praktijkkaart ontwikkeld om scholen te ondersteunen in de aanpak van schooluitval en verzuim.

Deze praktijkkaart biedt een praktische handreiking aan scholen en gemeenten om een aanpak in te zetten om leerlingen die (risico lopen op) langdurig verzuimen te ondersteunen naar een passende oplossing om onderwijs (of -ontwikkeling) te volgen.

Net als schoolverzuim een proces is dat vaak sluipend verloopt, is terugkeren naar school ook een proces dat vaak een langere tijd vraagt en niet in één keer slaagt. Dat vraagt veelal maatwerk en samenwerking tussen de betrokkenen. Aanwezigheid gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen (ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals). Het versterken van de voorwaarden om aanwezig te kunnen (gaan) zijn kan dan ook de beste stap in de preventie van verzuim genoemd worden.

Deze praktijkkaart ‘Van thuis weer naar school’ sluit aan bij de eerder ontwikkelde praktijkkaart ‘Welbevinden’ die scholen helpt bij herstel van veerkracht en welbevinden in tijden van corona.