De maatregelen om het Corona-virus in te dammen hebben de cultuursector op slot gezet. De overheid heeft noodvoorzieningen in het leven geroepen voor mensen die door deze maatregelen in acute financiële nood verkeren.

De Creatieve Coalitie signaleert dat er alsnog veel mensen tussen wal en schip dreigen te raken en dat mag niet gebeuren. Wij zijn op zoek naar de mensen die buiten de boot vallen bij de huidige regelingen. Als we weten waar de mazen precies zitten kunnen we die aanpakken.

Help ons jou helpen!

Vul de POLL van de Creatieve Coalitie in!