Veel pensioenfondsen verkeren in zwaar weer als gevolg van de kunstmatig lage rente. Het wordt tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt. Dat zeggen alle Nederlandse vakbonden in een brief aan de Tweede Kamer. Woensdag 15 juni was een Algemeen Overleg in de Kamer over pensioenen.

Een groot aantal pensioenfondsen komt in de problemen door de lage rekenrente en dreigt vanaf volgend jaar te moeten korten op de uitkeringen aan huidige en toekomstige gepensioneerden. Dit is extra zorgwekkend nu een groeiende groep werkenden door een onzeker contract of al dan niet gedwongen overstap naar zzp-schap toch al geen of te weinig pensioen opbouwt.

Lees meer…